AVG verklaring

AVG verklaring

Hierbij verklaart Van Gelder Installaties. dat er inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Van Gelder Installaties heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Van Gelder Installaties begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma, heeft Van Gelder Installaties kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Van Gelder Installaties zijn te vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Zwaagdijk, d.d. 16-4-2018, door Van Gelder Installaties.

gevestigd aan de Zwaagdijk 50 Zwaagdijk.